ویدئو کلیپ بایگانی - اندیشکده روابط بین الملل

ویدئو کلیپ

ده کشوری که در صد سال آینده وجود ندارند +فیلم

ادامه مطلب »

فیلمی از خزانه بذر جهان در نروژ

ادامه مطلب »

فیلم فیدل، داستان ناگفته

فیلم مستند زندگی فیدل کاسترو

ادامه مطلب »

حقایقی درباره نابرابری در جهان امروز + فیلم

ادامه مطلب »

فیلم آموزشی اهمیت زبان بدن در ارتباطات اجتماعی

ادامه مطلب »

فیلمی در مورد فقر در عربستان

ادامه مطلب »

فیلمی جالب در مورد واقعیت های اجتماعی عربستان

شکاف طبقاتی . فقر. تبعیض . حقوق بشر

ادامه مطلب »
bigtheme