مطالعات راهبردی بایگانی - اندیشکده روابط بین الملل

مطالعات راهبردی

بهانه هايي براي بررسي جنگ در دوران ما

اندیشکده روابط بین الملل: امروز آغازگر اکثر جنگها دولتهایی هستند که خود را در اوج قله ی انسانیت میدانند و نظریه پردازی انسانی آنان برای سایر جوامع حد حصری ندارد در عین حالی که ساختار جامعه ی خودشان بسیار شکننده است. بدون علت نیست که “جيمز در دريان” (James der derian) نظریه پرداز پست مدرن رفتار این گونه جوامع و ...

ادامه مطلب »
bigtheme