سیر تکوین و تغییر شکل دولت مدرن در زندگی اجتماعی - اندیشکده روابط بین الملل

سیر تکوین و تغییر شکل دولت مدرن در زندگی اجتماعی

منصوره هدایتی

اندیشکده روابط بین الملل: دولت مهمترین نهاد اجتماعی است و علم جامعه ، علم مطالعه نهادهای اجتماعی است. از این رو هدف مقاله بررسی مقایسه‌ای آراء نظریه‌پردازان کلاسیک مانند سن سیمون ، کنت ، دورکیم ، اسپنسر ، مارکس و هگل ، درباره دولت مدرن است. از آنجا که دولت مدرن نه تنها در تغییرات زندگی اجتماعی بلکه در نظریه های جامعه شناسی نیز جایگاه مهمی یافته است، در این مقاله به بررسی سیر تکوین و تغییر شکل دولت مدرن در زندگی اجتماعی و همچنین نظریه جامعه‌شناسان کلاسیک درباره الگوی دموکراسی خواهیم پرداخت. هم چنین روش مطالعه، روش کتابخانه ای است. در بررسی ها مشخص شد که هر یک از نظریه پردازان مذکور، دولت مدرن را به صورت متفاوتی تعریف و توصیف می کنند.

برای تهیه گزارش کلیک کنید 

درباره سیدعبد المجید زواری

مدیر اندیشکده روابط بین الملل، مدیر موسسه مطالعاتی احیا صنایع نرم ، مدرس دانشگاه آزاد ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل، روزنامه نگار و تحلیل گر مسایل بین الملل https://goo.gl/UMAk79 اینستاگرام: https://www.instagram.com/majidzavari/ توییتر: @MajidZavari تلگرام: Majid. Zavari

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme