تلخیص کتاب آینده راهبردی - اندیشکده روابط بین الملل

تلخیص کتاب آینده راهبردی

سید عبدالمجید زواری

اندیشکده روابط بین الملل: این کتاب می کوشد ضمن ارائه درکی درست از مفهوم آینده پژوهی و آینده نگاری، چهارچوب تحلیلی مناسبی برای مطالعه آن ارائه دهد. تشریح روش های کاربردی آینده نگاری، تجربه های ملی و منطقه ای آن و کاربست این روش ها در یکی از استان های ایران، از ویژگی های دیگر این کتاب است که در آن دو حوزه مطالعات دانشگاهی با نیازهای تصمیم گیری برنامه ریزی پیوند خورده است.

مطالعه این کتاب و کاربست یافته های آن در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای می تواند به توسعه پایدار کشور و کاهش شکاف های منطقه ای کمک کرده و در افزایش توان ایران در تولید ثروت و قدرت ملی موئثر بوده و به تامین  امنیت ملی منجر شود.

دسترسی به متن کامل 

درباره سیدعبد المجید زواری

مدیر اندیشکده روابط بین الملل، مدیر موسسه مطالعاتی احیا صنایع نرم ، مدرس دانشگاه آزاد ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل، روزنامه نگار و تحلیل گر مسایل بین الملل https://goo.gl/UMAk79 اینستاگرام: https://www.instagram.com/majidzavari/ توییتر: @MajidZavari تلگرام: Majid. Zavari

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme