نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن - اندیشکده روابط بین الملل

نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن

دانشجویان محترم برای یافتن پاسخ سوال های زیر می تواند از کتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) مولف محسن قرائتی استفاده نمایند.

۱٫       دیدگاه پیامبر (ص)در مورد قرآن را بیان کنید. ص ۲۳

۲٫       دیدگاه حضرت علی (ع) در مورد قرآن را بیان کنید. ص ۲۴

۳٫       تفاوت قرآن با دیگر کتاب ها چیست؟ ص ۲۹

۴٫       ویژگی رستگاران از نظر قرآن را بیان کنید. ص ۳۱

۵٫       ویژگی های قلب سلیم را بیان کنید. ص ۳۳

۶٫       ویژگی قلب ناپاک از نظر قرآن را بیان کنید. ص ۴۴

۷٫       سیمای منافقان از نظر قرآن چگونه است. ص ۴۵

۸٫       در سوره بقره چه ویژگی هایی برای منافقان ذکر شده است. یک مورد را به دلخواه توضیح دهید. ص ۴۶—دروغگویی، فریبکاری، بیماردلی، فساد در زمین، بی خردی، تحقیر مومنان، دوچهرگی، دین فروشی، سردرگمی، آتش افروزی، باطل گرایی، ترس و وحشت، در راه ماندگی

۹٫       دیدگاه آیه ۲۱ سوره روم در مورد اهمیت ازدواج و بنیان خانواده را بیان کنید. ص ۶۴

۱۰٫   از آیه ۲۲ سوره  روم چه پیام هایی در خصوص تنوع و تفاوت نژادی دریافت می شود؟ ص ۶۶

۱۱٫   دیدگاه قرآن در مورد اهمیت هجرت بیان کنید. ص ۷۳

۱۲٫   کارهای انسان یا بر اساس عادت است یا فطرت. این دو را توضیح دهید و امتیاز فطرت بر عادت را بیان کنید. ص۹۱

۱۳٫   شرایطی که برای عبادت در قرآن مطرح شده است را بیان کنید. ص۹۵

۱۴٫   اهمیت صبر وپایداری در راه خدا را بیان کنید. ص ۹۷

۱۵٫   مهمترین دلیلی که قرآن در باب تحریم شراب ذکر کرده است را بیان و توضیح دهید. ص ۱۰۰

۱۶٫   نخستین ثمره حکومت صالحان از دیدگاه قرآن چیست؟ ص ۱۰۲

۱۷٫   مهمترین فلسفه نماز چیست؟ ص ۱۰۳

۱۸٫   چگونه نماز فرد و جامعه را از فحشا و منکر باز می دارد؟ ۱۰۴

۱۹٫   اهمیت سوره حمد ( فاتحه) را بیان کنید. ص ۱۰۷

۲۰٫   اهمیت ذکر بسم الله را بیان کنید. ص ۱۰۹

۲۱٫   انواع هدایت از دیدگاه قرآن را بیان کنید. ص ۱۱۵

۲۲٫   قرآن چه کسانی را در زمره ره یافتگان و محبوبین و چه گروهی را در زمره مغضوبین و گمراهان از راه راست می داند. ص ۱۱۹ و ۱۲۰

درباره سیدعبد المجید زواری

مدیر اندیشکده روابط بین الملل، مدیر موسسه مطالعاتی احیا صنایع نرم ، مدرس دانشگاه آزاد ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل، روزنامه نگار و تحلیل گر مسایل بین الملل https://goo.gl/UMAk79 اینستاگرام: https://www.instagram.com/majidzavari/ توییتر: @MajidZavari تلگرام: Majid. Zavari

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme