سید عبدالمجید زواری - اندیشکده روابط بین الملل

سید عبدالمجید زواری

مدیر اندیشکده روابط بین الملل، مدیر موسسه مطالعاتی احیا صنایع نرم ، مدرس دانشگاه آزاد ، دانشجوی دکت...

آخرین مطالب این کارشناس

مشاهده آرشیو

bigtheme