خدمات پژوهشی

خدمات پژوهشی

1.      ترجمه انواع متون تخصصی

2.      تالیف و ترجمه کتاب

3.      تالیف و ترجمه انواع مقاله های پژوهشی، ترویجی، ISIو …

4.      ویراستاری حرفه ای ادبی و علمی همراه با بومی سازی متن

5.      انتشار مقاله ها در رسانه های مختلف

6.      همکاری در فروش و بازاریابی کتاب ها و مقاله های و دیگر خدمات مورد نظر

7.      تالیف و تولید انواع گزارش، تک نگاشت، بولتن تخصصی

8.      پایش و رصد مباحث و حوزه های ویژه

9.      انتشار مقاله های ISI  در معتبرترین ژورنال های تخصصی

مراحل اجرای کار:

1.     ارایه درخواست مورد نظر به ایمیل   irtt.ir@gmail.com

2.      ارزیابی و محاسبه هزینه و اطلاع به سفارش دهنده

3.      پرداخت 30 درصد از هزینه و شروع کار

4.      پرداخت 70 درصد باقیمانده همزمان با پیشرفت پروژه

Setting up : Morteza Ahmadi