خدمات رفاهی

خدمات رفاهی (ویژه اعضای اندیشکده)

 1.      برگزاری انواع تورهای آموزشی و تفریحی

2.      طراحی سایت

3.      برگزاری تورهای آموزشی –تفریحی سفر به آینده

4.     بهره مندی از تخفیف ویژه در استفاده از خدمات اندیشکده

5. امکان معرفی و عرضه خدمات و محصولات شما در شبکه گسترده مخاطبان اندیشکده

Setting up : Morteza Ahmadi