خدمات رسانه ای

خدمات رسانه ای

1.      تولید خبر

2.      مصاحبه

3.      یادداشت

4.      تحلیل

5.      پایش و رصد مباحث و حوزه های ویژه

6.      ویراستاری ادبی و علمی

7.      مدیریت سایت های خبری

8.      انتشار مطالب در رسانه های مختلف

9.      تهیه و انتشار انواع نشریه های تخصصی

مراحل اجرای کار:

1.     ارایه درخواست مورد نظر به ایمیل   irtt.ir@gmail.com

2.      ارزیابی و محاسبه هزینه و اطلاع به سفارش دهنده

3.      پرداخت 30 درصد از هزینه و شروع کار

4.      پرداخت 70 درصد باقیمانده همزمان با پیشرفت پروژه

Setting up : Morteza Ahmadi