نگاهی گذرا به مهمترین نظامهای حقوقی جهان
... پژوهشگر: حمید رضا خسروی، دبیر دپارتمان حقوق بین ا
فراخوان دریافت مقاله های تخصصی جهت انتشار در ماهنامه علمی تخصص
... اندیشکده روابط بین الملل: ماهنامه علمی تخصصی “
مبانی عدالت در استراتژی سیاسی
... احسان جعفری فر اندیشکده روابط بین الملل: بی‌شک عد
چشم انداز روابط ترکمنستان و افغانستان
... اندیشکده روابط بین الملل: روز چهارشنبه آینده، پان
ریشه های سقوط بارزانی
... دکتر حسن لاسجردی کارشناس مسائل خاورمیانه  اندیشک

باکس خبر

نگاهی گذرا به مهمترین نظامهای حقوقی جهان

پژوهشگر: حمید رضا خسروی، دبیر دپارتمان حقوق بین الملل اندیشکده روابط بین الملل اندیشکده روابط بین الملل: دانش حقوق در جستجوی آن است که رابطه‌ها و پیوندهاى انسانى را بر اساس نیازها و خواست‌هاى بنیادى بشر سر و سامان دهد و به صورت قاعده‌ها و ض... ادامه مطلب

جدید ترین محصولات انتشارات

Setting up : Morteza Ahmadi