کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌
... گردآورنده: حمیدرضا خسروی دبیر دپارتمان حقوق بین ا
چرا ترکیه در خلیج فارس پایگاه نظامی ایجاد کرده است؟
...  احمد رشیدی نژاد اندیشکده روابط بین الملل: رئیس‌
نگاهی گذرا به مهمترین نظامهای حقوقی جهان
... پژوهشگر: حمید رضا خسروی، دبیر دپارتمان حقوق بین ا
فراخوان دریافت مقاله های تخصصی جهت انتشار در ماهنامه علمی تخصص
... اندیشکده روابط بین الملل: ماهنامه علمی تخصصی “
مبانی عدالت در استراتژی سیاسی
... احسان جعفری فر اندیشکده روابط بین الملل: بی‌شک عد

باکس خبر

کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌

گردآورنده: حمیدرضا خسروی دبیر دپارتمان حقوق بین الملل اندیشکده روابط بین الملل مقدمه‌ اندیشکده روابط بین الملل:   کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حاضر: با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لای... ادامه مطلب

جدید ترین محصولات انتشارات

Setting up : Morteza Ahmadi